ฝันฝ่าฝน2017

  • PDF

ไอทีซัน ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจกว่า 40 ธุรกิจ ผุดไอเดีย สร้างโครงการช่วยเหลือสังคม "ฝันฝ่าฝน"

เป็นกิจกรรม เพื่อสังคมโดยการจัดการกิจกรรมวิ่งพร้อมใส่ชุดกันฝน

และออกร้านค้าที่เอเซียธีค เพื่อหารายได้สนับสนุน การซ่อมและปรับปรุงหลังคาโรงเรียนของเด็กในต่างๆจังหวัดในช่วงน่าฝน พร้อมกับรวบรวมรายได้ซื้อรถตู้เพื่อรับส่งนักเรียน

ให้เกิดความสะดวกในการเดินทางของเด็กในชนบทช่วงน่าฝน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020 เวลา 12:04 น.