คบเด็กปี 2 (2019)

  • PDF

ไอทีซันร่วมกับโครงการ คบเด็กสร้างโรงพยาบาล ปีที่2 ปีนี้

เรายังคงสนับสนุนให้เด็กๆได้นำความสามารถของตนเองมาสร้างให้เกิดประโยชน์กับตัวน้องเองและเกิดประโยชน์กับสังคมร่วมมีบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทให้การร่วมมือ เช่น กลุ่มเซ็นทรัล,โมโนทีวี และไทยทีวีสีช่อง3  อีกทั้งยังร่วมกับเซ็นทรัล ดำเนินกิจกรรม อนุมบาลลิมปิค โดยกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการ จัดที่ห้างในเครือเซ็นทรัลจำนวน 10 สาขาทั่วประเทศ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020 เวลา 12:04 น.