ในปัจจุบัน ไอทีได้เข้าไปเป็นส่วนสนับสนุนในทุกภาคส่วนของ การดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือ ขนาดใหญ่ จำเป็นต้องนำไอทีไปประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งสิ้นเทคโนโลยีไอที ณ วันนี้ถูกแบ่งออกเป็นหลายแขนงตามชนิด,ประเภทและประโยชน์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นหากต้องการหาบริษัททางด้านไอทีที่จะมาตอบโจทย์ในความต้องการที่หลากหลายเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงขององค์กรจึงเป็นที่มาของ บริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2548 โดยบริษัท เริ่มต้นจากการ ให้บริการ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า และ ได้เพิ่มส่วนงานใน ด้านการเป็นที่ปรึกษาภายในองค์กรของลูกค้า และต่อมาได้ขยาย ขอบเขตการดูแลในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที อื่น ๆ ตามลำดับ


1.เป็นผู้ให้บริการ พัฒนาระบบโซลูชั่นทางด้านไอที เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2.เป็นผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
3.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4.สร้างทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือทางด้านไอที
5.เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพ ด้าน ไอที
6.เป็นผู้ให้บริการสนับสนุน บุคลากรทางด้าน ไอที(Outsourcing)

 

Contact Us

Tel.02-862-7200

Fax.02-862-7201

Email : support@itsuncorporation.com

Web : www.itsuncorporation.com

social

ลงชื่อเข้าใช้