• PDF

Innovation

เป็นผู้นำ นวัตกรรม หรือ เทคโนโลยี สมัยใหม่เพื่อเข้าไปช่วยสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งได้แก่การ นำ RFID (Radio Frequency Identifier) และ GPS (Geographic position system) นำมาประยุกต์ ในการทำโซลูชั่น เช่น นำระบบ GPS มาใช้ในระบบ ติดตามรถขนส่ง และ ระบบ ป้องการการเปิดตู้ คอนเทนเนอร์

Technology & Architect

เป็นผู้นำเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมทางด้านไอที เพื่อมาพัฒนาและปรับปรุงองค์กรของลูกค้า ให้มีความทันสมัยและได้เปรียบคู่แข่งของลูกค้าได้แก่ Cloud services >> ด้านซอฟต์แวร์ ท่องเที่ยวและซอฟต์แวร์การขายสินค้า WEB2.0 >> การพัฒนา Website ตามมาตรฐาน WEB2.0 เพื่อ เว็บไซต์สามารถ ติดต่อกับผู้ใช้ได้ในลักษณะการ Mobile Technology >> ระบบซื้อสินค้าผ่าน โทรศัพท์มือถือClient Server >> ระบบตรวจนับทรัพย์สิน, ระบบจัดการด้านขนส่ง, ระบบบริหารสำนักงานทนายความ, ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นต้น

 

Solution

เราเป็น ผู้แก้ปัญหาและให้คำปรึกษา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการทำงานด้านไอทีที่ดีที่สุด ซึ่งโซลูชั่น ที่เราทำให้กับลูกค้า มีอยู่หลายรูปแบบดังนี้ TURNKEY SOLUTIONS >> เป็นการให้บริการ ดูแลและรับผิดชอบทุกๆอย่างด้านไอทีครบวงจรให้แก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, พีเพิลแวร์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสูงสุด SYSTEM MAINTENANCE >> สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีการใช้งานระบบไอที และซอฟต์แวร์ไประยะหนึ่งแล้ว และไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูและระบบดังกล่าวให้SYSTEM INTEGRATE >> สำหรับ องค์กรที่มีระบบซอฟต์แวร์ หรือ ไอทีหลายๆระบบในองค์กรและต้องการทำให้ ทุกระบบ สามารถเชื่อมโยงกันได้ เสมือนหนึ่งว่า เป็นระบบเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกัน SYSTEM IMPLEMENTATION >> สำหรับองค์กรที่ยังไม่มีระบบไอทีและซอฟต์แวร์ในองค์กร และต้องการที่จะนำระบบไอทีครบวงจร มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรของตนเพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันเช่น การนำระบบ ERP, CRM, POS

 

TRAINING CENTER>> เป็นแหล่งพัฒนาและให้ความรู้กับ บุคลากรทางด้านไอที โดยเน้นโจทย์ของการพัฒนาคือ จะต้องนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และไปใช้ได้จริง โดยมีผลงานจากการเรียนเป็น สิ่งยืนยัน

1. Best practice Training >> การฝึกอบรมโดยนำโจทย์ของงานเป็น ตัวกำหนดเนื้อหาในการสอน
2. Team building >> การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ทีมงานของลูกค้าให้สามารถดูแล ระบบงานของตนและพัฒนางานเพิ่มเติมได้เองในอนาคต
3. Product Training >> การฝึกอบรมในรายละเอียด ของภาษาคอมพิวเตอร์และ ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ ผู้เรียนเข้าใจในเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การลดเวลาในการทำงาน

I.T. OUTSOURCING>> เหมาะสำหรับบริษัท ที่ต้องการบุคลากรทางด้านไอทีมาใช้งานเป็นบางช่วงเวลา เพื่อประหยัดความประมาณและความรับผิดชอบของการเป็นพนักงานประจำ
1. I.T. SUPPORT
2. SOFTWARE DEVELOPER >> ORACLE D2K, JAVA, DOT NET
3. SYSTEM ANALYST
4. SYSTEM ADMINISTRATOR
5. I.T. PROJECT MANAGE

Utility

เราเป็นผู้สร้างเครื่องมือ กับลูกค้า และหรือ บริษัท ทางด้านไอทีด้วยกันเองเพื่อให้เกิดการต่อยอดเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและทันสมัย ได้แก่ SOFTWARE COMPONANT เช่น การสร้าง STANDARD COMPONANT ของ ORACLE, DOT NET เพื่อให้ลูกค้า สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อยอดจากสิ่งเหล่านี้ ได้เลยเป็นผลทำให้ประหยัดเวลาในการพัฒนาเพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้าง TEMPLATE และ GADGET เป็นต้น

 

Network&Hardware

เราเป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและ จัดการด้านอุปกรณ์ที่จำเป็นพื้นฐานของไอที
1. CABLERING การวางระบบไฟฟ้า, เครือข่ายและระบบติดต่อสื่อสารต่างๆ
2. WIRELESS ระบบเครือข่ายไร้สาย
3. CLUSTER ระบบการบูรณาการทั้งเครือข่าย
4. BALANCE LOAD ระบบสมดุลทางการใช้งานด้านเครือข่าย
5. SERVER&COMPUTER เซอร์เวอร์คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น BLADE SERVER, PC SERVER, NOTEBOOK, MOBILE และ PERSONAL COMPUTER (PC)
6. SECURITY ระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย

 

Contact Us

Tel.02-862-7200

Fax.02-862-7201

Email : support@itsuncorporation.com

Web : www.itsuncorporation.com

social

ลงชื่อเข้าใช้