Oracle Programmer

* This job opening has been viewed 46331 times « Return to list
About this job

คุณสมบัติ

จำนวน 4 อัตรา

1.กรณีไม่มีประสบการณ์ด้าน ORACLE จะฝึกอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน

2.สามารถเขียน อัลกอริทึม เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของโปรแกรมที่จะพัฒนาได้

3.สามารถเขียนโปรแกรม ภาษาใดก็ได้เป็นอย่างดี

4.สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานกับฐานข้อมูลใดก็ได้

5.มีความรับผิดชอบสูง,สามารถทำงานเป็น ทีมได้เป็นอย่างดี

6.จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปในด้าน วิทยาการคอมฯ,ไอที,สารสนเทศ,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

7.หากมี ตัวอย่างของโครงงาน ให้เตรียมมานำเสนอในวันสมัครงานด้วย

8.หากมีประสบการณ์ในการพัฒนา Oracle Developer ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษDuties

หน้าที่และความรับผิดชอบ พัฒนาโปรแกรม ตามความต้องการลูกค้าในหลากหลายธุรกิจซึ่งระบบ ที่พัฒนาได้แก่ระบบ ERP, POS, และ บัญชี  โดยพัฒนาผ่านเครื่องมือ Oracle Form,Report ผ่านฐานข้อมูล Oracle


Job keywords/tags:  Oracle Programmer
Developed by Figo Mago at www.tandolin.co.za