คบเด็กสร้างโรงพยาบาล2018

Sunday, 21 June 2020
Written by Administrator
There are no translations available.

2018 ไอทีซัน ร่วม "คบเด็กสร้างโรงพยาบาล"

ปรากฎการรวมตัวของSme ครั้งใหญ่ที่มากกว่า 60ธุรกิจ ที่รวมตัวกันกับ น้องๆเยาวชนทั่วประเทศเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ภายใต้โครงการชื่อ "คบเด็กสร้างโรงพยาบาล" โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อสังคม(CSR)ที่ส่งเสริมให้เด็กๆเยาวชนใช้ความสามารถของตนเองและสร้างรายได้เพื่อร่วมกันสร้างตึกผู้ป่วยฉุกเฉิน ร.พ. มหาราช จังหวัดนครราชศรีมา

Last Updated on Sunday, 21 June 2020 12:03