ฝันฝ่าฝน2017

Sunday, 21 June 2020
Written by Administrator
There are no translations available.

ไอทีซัน ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจกว่า 40 ธุรกิจ ผุดไอเดีย สร้างโครงการช่วยเหลือสังคม "ฝันฝ่าฝน"

เป็นกิจกรรม เพื่อสังคมโดยการจัดการกิจกรรมวิ่งพร้อมใส่ชุดกันฝน

และออกร้านค้าที่เอเซียธีค เพื่อหารายได้สนับสนุน การซ่อมและปรับปรุงหลังคาโรงเรียนของเด็กในต่างๆจังหวัดในช่วงน่าฝน พร้อมกับรวบรวมรายได้ซื้อรถตู้เพื่อรับส่งนักเรียน

ให้เกิดความสะดวกในการเดินทางของเด็กในชนบทช่วงน่าฝน

Last Updated on Sunday, 21 June 2020 12:04